Govers Koeltechniek

Govers Koeltechniek

Bedrijfskoeling

Ammoniak en CO2

Uit oogpunt van milieu (aantasting van de ozonlaag en veroorzaken van broeikaseffect) wordt vanuit de Europese overheden een ontmoedigingsbeleid gevoerd t.a.v. het gebruik van synthetische koudemiddelen. Gebruik van natuurlijke koudemiddelen zoals Ammoniak en CO2  wordt daarentegen gestimuleerd middels  subsidies en investeringsaftrekmogelijkheden voor installatie met natuurlijke koudemiddelen ( R.O.B. / VAMIL / E.I.A.) 

Hierdoor wordt investeren in een milieuvriendelijke en energiezuinige koelinstallatie steeds aantrekkelijker. Het totale voordeel kan oplopen tot ca. 20% van de investering! Bijkomend voordeel is, dat de milieuvriendelijke koelinstallatie ook nog zuiniger met energie omgaat. Hierdoor is de extra investering voor de ammoniak-installatie vaak binnen 3 – 5 jaren is terugverdiend.

Wij volgen deze beweging op de voet en hebben reeds de nodige ervaring opgedaan met de toepassing van ammoniak- koelsystemen  en ammoniak/CO2 – koelsystemen. Graag willen wij U hierin adviseren of U in contact brengen met een van de subsidiespecialisten op dit terrein.