Govers Koeltechniek

Govers Koeltechniek

Bedrijfskoeling

Groente- en Fruitkoeling

Voor het inkoelen en gekoelde bewaring van groente en fruit is het belangrijk dat de koelinstallatie goed aansluit op de eisen die het produkt stelt. Zo moet er voldoende capaciteit aanwezig te zijn om na de oogst snel te kunnen inkoelen. Tevens dient de koeling tijdens de bewaarfase verfijnd en uitgebalanceerd te werken om overmatige ontvochtiging van de producten te voorkomen.

Bij koelhuizen met meerdere cellen kunnen centraal geregelde koelinstallaties worden toegepast, waarbij geoptimaliseerde regelingen worden gebruikt om met een constante compressorcapaciteit te werken, waardoor onnodig energieverbruik wordt voorkomen.

Voor de meeste installaties is momenteel nog een synthetisch koudemiddel (bv R404A) het meest economische koudemiddel. Echter bij grote installaties kan, met gebruikmaking van overheidssubsidies, toepassing van natuurlijke koudemiddelen (bv ammoniak), eventueel gecombineerd met een secundaire koudedrager (bv glycol), gunstiger zijn.

Wij informeren U graag over de mogelijkheden.